Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą rabatową dla studentów i absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie.
W macierzystej uczelni możesz otrzymać więcej niż zaproponuje Ci inny ośrodek szkoleniowy.

"Program Student” - bez trudu uzyskaj   30 % rabatu, a nawet więcej…!
 
Warunkiem skorzystania z oferty rabatowej w tym programie jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej naszej uczelni, co uprawnia do uzyskania 30 % rabatu na wszystkie szkolenia znajdujące się w ofercie Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich w Szczecinie.
 
Jeśli chciałbyś uzyskać więcej, a masz czas i zdolności organizacyjne – zbuduj własną grupę, skrzyknij kolegów i koleżanki, a następnie przyprowadź ich do nas. Dla grupy uprawnionych osób jednorazowo zaproponujemy dodatkowe korzyści w postaci większego rabatu i np. dogodniejszego terminu odbycia szkolenia.
  
"Program Absolwent” - bez trudu uzyskaj 20 % rabatu!
 
Wszyscy absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od ukończenia studiów uprawnieni są do uzyskania rabatu na szkolenia znajdujące się w ofercie  Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich w Szczecinie. Warunkiem uzyskania rabatu jest przedstawienie dyplomu, zaświadczenia lub innego dokumentu poświadczającego datę ukończenia studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Za moment ukończenia studiów przyjmuje się datę złożenia egzaminu dyplomowego (obrony na studiach I lub II stopnia).
   
"Program Student” i „Program Absolwent” obowiązują od 1 stycznia 2017 do odwołania.   

Jeśli nie kwalifikujesz się do żadnego z powyższych programów sprawdź pozostałe opcje rabatowe

Zastrzegamy, że korzyści rabatowe wynikające z „Programu Student” i „Programu Absolwent” nie podlegają sumowaniu z innymi rabatami oferowanym przez ośrodek.
SDKO zastrzega prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyny lub zmiany jego terminu.