Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym - Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich na mocy zarządzeń Rządu i decyzji Rektora AMS zawiesza prowadzenie wszelkich zajęć dydaktycznych  do dnia 17.04.2020.
Termin zawieszenia może ulec wydłużeniu.

W związku z zaistniałą sytuacją  opublikowane terminy szkoleń będą ulegać przesunięciu stosownie do sytuacji.  Zwracamy się zatem z prośbą o oczekiwanie na wyznaczenie nowych harmonogramów. 
Zalecamy aby wszelkie sprawy/pytania/dyspozycje związane ze szkoleniami  SDKO uzgadniane były drogą mailową (ewentualnie telefonicznie).

Prosimy także uczestników zawieszonych zajęć o:
1) śledzenie strony internetowej ośrodka/uczelni oraz monitoring poczty elektronicznej w celu pozyskiwania najnowszych informacji o funkcjonowaniu Uczelni,
2) stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Z poważaniem
Zespół SDKO