Wytyczne MGMiŻŚ dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19:
w języku polskim, angielskim oraz  IMO Guidance relating to the certification of seafarers

Aktualna informacja o sposobie załatwiania spraw związanych z dokumentami marynarzy dostępna jest na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie.