Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów, Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie wystąpiło z wnioskiem o uznanie
w zakresie szkoleń kwalifikacyjnych, niezbędnych do uzyskania i odnowienia kwalifikacji pilota morskiego.

Czytaj więcej...