Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów, Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie wystąpiło z wnioskiem o uznanie
w zakresie szkoleń kwalifikacyjnych, niezbędnych do uzyskania i odnowienia kwalifikacji pilota morskiego.

Czytaj więcej...

Informujemy, że Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich w Szczecinie poraz kolejny uzuskało potwierdzenie wysokich standardów szkolenia marynarzy w oparciu o wytyczne normy ISO 9001:2008 - co zostało potwierdzone nowym certyfikatem wydanym przez  Lloyd's Register Quality Assurance.

Czytaj więcej...

Miło nam poinformować, iż w efekcie audytu jaki odbył się w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich w dniach 3-4 grudnia 2014 - Ministerstwo Infrastuktury i Rozwoju potwierdziło zakres dotychczasowego uznania ośrodka szkoleniowego - potwierdzając tym samym wysoki standard kształcecnia marynarzy.
Równocześnie ośrodek uzyskał zmianę (rozszrzenie) uznania o nowe szkolenia wymagane na mocy konwencji STCW.

Czytaj więcej...


Miło nam poinformować, że w dniach 28-29 października 2014 w Neapolu odbyło się europejskie spotkanie przedstawicieli ośrodków szkoleniowych dynamicznego pozycjonowania (Regional Training Providers), w którym uczestniczył delegat naszego studium,  dr inż. st. of. pokł. Paweł Zalewski - kierownik Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego.

Czytaj więcej...