Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenie Type Specific: Kelvin Hughes, Manta Digital ECDIS 
Szkolenie trwa 2 dni i realizowane jest w oparciu o wytyczne producenta sprzętu: Kelvin Hughes.
Osoby, które z sukcesem ukończą szkolenie otrzymują "od ręki" certyfikaty  sygnowane logiem KH.
 
Warunkiem przystąpienia do szkolenia "Type specific" jest posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie obsługi ECDIS (Generic, IMO Model 1.27) - szkolenie takie znajduje się także w naszej ofercie.