Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2017 Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich uzyskało akredytację The Nautical Institute na szkolenie "DP Revalidation Course".
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uzyskały w przeszłości certyfikat Operatora Dynamicznego Pozycjonowanie (wydany przez The Nautical Institute), jednak z uwagi na niewystarczający staż morski nie spełniają warunków do jego odnowienia.

Szkolenie "DP Revalidation Coures" jest kolejnym akredytowanym, specjalistycznym  szkoleniem w ofercie.
Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich jest jednym z pierwszych ośrodków szkoleniowych na świecie, który wychodzi z taką propozycją do marynarzy.

Zapraszamy!