Informujemy, że lutym 2018 w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich odbył się audyt prowadzony przez trzech przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, którego celem było rozszerzenie uznania naszego ośrodka o szkolenia prowadzone w języku angielskim. 

W efekcie powyższego obcokrajowy, którzy zdecydują się na odbycie takiego szkolenia w SDKO - oprócz certyfikatu przeszkolenia wystawionego przez ośrodek szkoleniowy - będą mogli otrzymać stosowny certyfikat przeszkolenia wydany przez administrację morską RP (Urząd Morski).

Miło jest nam zakomunikować, iż audyt zakończył się pomyślnie. Aktualnie oczekujemy na zaktualizowany certyfikat uznania MGMiŻŚ.

Niebawem w stałej ofercie ośrodka znajdą się zatem dwie nowe propozycje dedykowane obcokrajowcom: 

1. Certificate of Practical Training in Handling of Large Ships with Unusual Maneouvring Characteristics
(Przeszkolenie w zakresie manewrowanie  dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych)

2. Certificate of Training in Hazardous Cargo Carriage on Vessels
(Przeszkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych)

Zapraszamy do współpracy!