Oferta rabatowa

Szanowni Państwo

Informujemy, że począwszy od czerwca 2013 Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich wprowadza następujące oferty rabatowe na kursy przez nas oferowane.
1.    Dla osób kończących kursy kwalifikacyjne – zniżka na kursy specjalistyczne
w wysokości 10% (uprawnienie do otrzymania zniżki w okresie nie przekraczającym
12 miesięcy od ukończenia kursu kwalifikacyjnego).
 
2.    Dla osób kończących kurs specjalistyczny – 5% zniżki na drugi kurs specjalistyczny
i 10% zniżki na trzeci kurs specjalistyczny. Prawo do realizacji zniżek przysługuje
w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy liczonych od daty ukończenia pierwszego kursu po którym liczona jest zniżka.

 
Oferowane promocje nie sumują się. SDKO zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu dla osób korzystających z ofert rabatowych.