Podstawy prawne i zasady podnoszenia kwalifikacji w żegludze morskiej

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim tutaj

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich tutaj
 
Ramowe programy szkoleń i wymagania egzaminacyjne

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz specjalistyczne:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich tutaj


Szkolenia kwalifikacyjne działu pokładowego:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu
pokładowego* tutaj


Szkolenia kwalifikacyjne działu maszynowego:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego* tutaj

Szkolenia kwalifikacyjne marynarzy żeglugi śródlądowej:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej tutaj


 

*) wymagania egzaminacyjne dot. danego poziomu kawlifikacji znajdują na końcu poszczególnych załączników do rozporządzenia)

Czytaj więcej...