Termin:


20.03.2017 - 12.05.2017
11.09.2017 - 03.11.2017
26.03.2018 - 25.05.2018
Najbliższe egzaminy: Wg. harmonogramu CMKE
Cena brutto: 3200 PLN
Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów polskich, morskich uczelni  wyższych,  którzy ukończyli studia na poziomie zarządzenia - tj. w okresie obowiazywania certyfikatów uznania uczelni do kształcenia na takim poziomie. Przed przystąpieniem do szkolenia należy zweryfikować posiadane dokumenty