Obecnie prowadzimy szkolenia na następujących kursach:

  • Kapitan ż.w.
  • Poziom zarządzania - pokład (kurs dla nieabsolwentów)
  • Poziom zarządzania - pokład (kurs dla absolwentów AM)
  • Poziom operacyjny - pokład