Termin w jakim kurs się odbywa:

13.11.2017 - 18.05.2018

 
Cena brutto kursu 7.500,00 zł



Informacje dla osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego znajdują się na stronie
Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej: www.mgm.gov.pl/gospodarka-morska

Czytaj więcej...