Termin w jakim kurs się odbywa
13.11.2017 - 18.05.2018
12.11.2018 - 17.05.2019

Cena brutto kursu
7.500,00 PLN

Informacje dla osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego znajdują się na 
stronie  
Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.

 
Czytaj więcej...