Termin w jakim kurs się odbywa
jesień 2019 r.

Cena brutto kursu
7.500,00 PLN

Informacje dla osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego znajdują się na 
stronie  
Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.

 
Czytaj więcej...