Termin w jakim kurs się odbywa
16.11.2020 - 28.05.2021

Cena brutto kursu
7.500,00 PLN


UWAGA!
Informacje dla osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego znajdują się na 
stronie 
Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.