Termin w jakim kurs się odbywa
12.11.2019 - 22.05.2020

Cena brutto kursu
7.500,00 PLN

Informacje dla osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego znajdują się na 
stronie  
Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.