Termin w jakim kurs się odbywa
13.11.2017 - 18.05.2018

Cena brutto kursu
7.500,00 PLN


Informacje dla osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego znajdują się na 
stronie  
Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.