Termin w jakim kurs się odbywa

wg zapotrzebowania


     
Cena brutto kursu
400,00 PLN
Temat zajęć Wykłady (godz.)
1. Zasady działania urządzeń systemu AIS 4