Termin w jakim kurs się odbywa
29.11.2019 - 10.12.2019

(Szczegółowy harmonogram)
Cena brutto

 1500 PLN/os.


Zapisy:
Zofia Suleja
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 91 4809 717 


  Treści programu
Szkolenie oparte jest na kursie modelowym IMO 3.12
Liczba godzin
W C L S Σ
1

PROCES SZKOLENIA, OCENIANIA I EGZAMINOWANIA MARYNARZY
1. Cel procesu w ujęciu Konwencji STCW.
2. Weryfikacja wiedzy i kompetencji adekwatnych do świadectwa lub dyplomu.
3. Kwalifikacje instruktorów i egzaminatorów.
4. Nadzór nad przebiegiem szkolenia i egzaminowania.
5. Aktualność szkoleń i wymagań egzaminacyjnych.
6. Cykliczne odnawianie i aktualizacja kompetencji oraz dokumentów kwalifikacyjnych.
7. Jednolitość systemu szkolenia i oceniania marynarzy zgodnie
z Konwencją STCW.
2

      2

2

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z INSTRUMNETÓW MIĘDZYNARODOWYCH
1. Konwencja STCW i Kodeks STCW.
2. Regulamin Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.
3. Konwencja MLC.
4. Konwencja STCW-F.
1

      1

3

ORGANIZACJA SYSTEMU EGZAMINÓW
1. Egzaminy wewnętrzne.
2. Egzaminy zewnętrzne.
3. Zalety i wady egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.
4. Delegowanie przez administrację morską uprawnień do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
2

      2

4

SYSTEM JAKOŚCI W KONWENCJI STCW A EGZAMINY
1. Standardy jakości.
2. System zarządzania jakością.
3. Niezależna ocena.
2

1

    3

5

SZKOLENIA I OCENA
1. Szkolenie i ocena – wymagania Konwencji STCW.
2. Rola i odpowiedzialność w szkoleniach i ocenianiu.
3. Szkolenia i ocena na statku.
1

      1

6

STANDARDY OPARTE NA KOMPETENCJACH
1. Szkolenia ukierunkowane na nabywanie kompetencji.
2. Tabele kompetencji w części A Kodeksu STCW.
3. Ocena kompetencji.
4. Dowody na spełnienie standardu kompetencji.
5. Sprawdzanie jakości oceniania.
3

6

    9

7 PODSTAWOWE SPOSOBY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA 1 1     2
8

PRZYGOTOWANIE EGZAMINÓW PISEMNYCH
1. Metodologia egzaminowania.
2. Jakość egzaminów pisemnych.
3. Egzaminy pisemne:
1) opisowe;
2) testy krótkiej odpowiedzi;
3) testy jedno- lub wielokrotnego wyboru.
4. Obliczenia w testach.
5. Wypełnianie testów.
3

6

    9

9

PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW PISEMNYCH
1. Egzaminy pisemne – wytyczne do przeprowadzenia egzaminu.
2. Dostępność publikacji i pomocy naukowych.
3. Komunikowanie się w trakcie egzaminu.
1

1

    2

10

OCENIANIE EGZAMINÓW PISEMNYCH
1. Zasady oceniania różnych rodzajów egzaminów pisemnych.
2. Ponowna ocena egzaminów pisemnych, będących na granicy niezaliczenia.
1

1

    2

11

EGZAMIN USTNY I PRAKTYCZNY 2 2     4
12

SYSTEM OCENIANIA NA STATKU
1. Charakterystyka oceny na statku.
2. Opracowanie systemu oceniania na statku.
3. Opracowanie systemu oceny kompetencji na statku.
4. Kryteria oceny na statku.
3

2

    5

13

PROCES OCENIANIA
1. Przygotowanie oceny:
1) zakres materiału;
2) konieczne wyposażenie;
3) warunki podczas oceny.
2. Informacje dla zdającego.
3. Obserwacja osoby zdającej i odnotowanie wyników.
4. Analiza przebiegu procesu oceny.
5. Wynik oceny.
6. Plan poprawy wyników osoby zdającej.
4

1

    5

14

UTRZYMANIE STANDARDÓW
1. Przegląd dotychczas opracowanych testów.
2. Testy niezaliczone.
3. Odwołania od wyników testów.
3

4

    7

15 OCENA GRUPOWA   5     5
  SUMA 29 30     59