Termin w jakim kurs się odbywa:

21-24.09.2020


     
Cena brutto kursu
1.300,00 PLN

Program szczegółowy kursu
IMO Model course 1.27

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Kurs może nie dojśc do skutku w przypadku niewystarczającej liczby chętnych

Regulacje IMO w sprawie obowiązkowego wyposażenia statków w system map elektronicznych.
 


Ramowy program przeszkolenia - ECDIS
  Treść przeszkolenia Wykłady Ćwiczenia Laborat. Symulator
1. Systemy informacji przestrzennej GIS 10 10   20
2. Aspekty prawne i standaryzacja systemów ECDIS
3. Charakterystyka podstawowych systemów map elektronicznych (ECIDS, RCDS i ECS)
4. Baza danych tworzona na potrzeby ECDIS
5. Podstawowe funkcje nawigacyjne w ECDIS
7. Prezentacja danych z urządzeń nawigacyjnych w ECDIS
8. Prezentacja danych z urządzeń nawigacyjnych ECDIS
9. Planowanie, monitorowanie i rejestracja podróży
10. Zobrazowanie oraz funkcje prezentacji dodatkowych informacji nawigacyjnych
11. Aktualizacja danych, rejestracja danych nawigacyjnych, kontrola poprawnego funkcjonowania, funkcje back-up
12. Serwis ARCS, AVCS, TADS
13. Alarmy ostrzeżenia oraz błędna interpretacja prezentowanych danych
14. Nawigacja pilotowa z wykorzystaniem ECDIS

-        15-18.10.2018,

-        05-08.11.2018,

-        19-23.11.2018