ECDIS Type Specyfic - Kelvin Hughes (Manta Digital ECDIS)

Termin w jakim kurs się odbywa:

wg zapotrzebowania

 
Cena brutto kursu

1100* zł/os.

Czas trwania szkolenia 1-2 dni

Warunkiem odbycia szkolenia jest posiadanie paszportu i  świadectwa przeszkolenia w zakresie obsługi map elektroniczych (ECDIS Generic - IMO 1.27).
Świadectwo wydawane przez ośrodek sygnowane jest logiem Kelvin Hughes i zgłoszone do bazy producenta sprzętu.

* minimalna liczba uczestników 2 osoby. Dla szkoleń indywidualnych cena umowna.

ECDIS - Transas Navi-Sailor familiarization (3000 lub 4000)

Termin w jakim kurs się odbywa:

wg zapotrzebowania

 
Cena brutto kursu

1000 zł/os.

Czas trwania szkolenia 1 dzień