ECDIS Type Specyfic - Kelvin Hughes (Manta Digital ECDIS)

Termin w jakim kurs się odbywa

wg zapotrzebowania


     
Cena brutto kursu
1.100,00 PLN*

               * minimalna liczba uczestników: 2 osoby. Dla szkoleń indywidualnych cena umowna.

 
Warunkiem odbycia szkolenia jest posiadanie paszportu i  świadectwa przeszkolenia w zakresie obsługi
map elektroniczych (ECDIS Generic - IMO 1.27).

Świadectwo wydawane przez ośrodek sygnowane jest logiem Kelvin Hughes i zgłoszone do bazy producenta sprzętu.

ECDIS - Transas Navi-Sailor familiarization (3000 lub 4000)

Termin w jakim kurs się odbywa


27.03.2020- zawieszone
24.04.2020
15.05.2020
29.05.2020
12.06.2020
26.06.2020


     
Cena brutto kursu 1.000,00 PLN