Termin w jakim kurs się odbywa

wg zapotrzebowania


     
Najbliższe egzaminy
wg harmonogramu UKE

Cena brutto kursu
720,00 PLN

 
Informujemy, iż terminy egzaminów należy ustalać z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.
 

Delegatura UKE w Szczecinie
ul. Wyzwolenia 70
tel. 91 421-53-36
 
Ponadto przedstawiamy harmonogram sesji egzaminacyjnych UKE oraz wniosek o przystąpienie do egzaminu.