Termin w jakim kurs się odbywa

11-13.12.2017
29-31.01.2018


     
Cena brutto kursu
1.500,00 PLNOpłatę za uczestnictwo w szkoleniu należy uiścić w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia.
Faktury wystawiane są na prośbę uczestnika kursu.


Czytaj więcej...