Termin w jakim kurs się odbywa

14-18.12.2020


     
Cena brutto kursu
1.500,00 PLNOpłatę za uczestnictwo w szkoleniu należy uiścić w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia.
Faktury wystawiane są na prośbę uczestnika kursu.
Zgodnie z poprawkami jakie zostały wprowadzone do konwencji STCW (Manila Amendments) potwierdzenie nabycia kompetencji takich jak "stosowanie umiejętności przywódczych i pracy w zespole" jest wymagane od wszystkich osób zajmujących stanowiska oficerskie na statku.

Szkolenie rozwija wiedzę i umiejętności w następujących dziedzinach:

  1. Metody i zasady pracy zespołowej, modele zespołu.
  2. Sposoby zarządzania konfliktem; metody radzenie sobie ze stresem.
  3. Przywództwo, rola lidera  i wzajemne relacje stron.
  4. Metody motywowania i zasady efektywnej oceny.
  5. Metody oceny ryzyka i jego wpływ na podejmowane decyzje.
  6. Sposoby kształtowania świadomości sytuacyjnej w celu ograniczenia  występowania sytuacji niebezpiecznych.
  7. Psychologiczne aspekty dowodzenia: asertywność, praca w stresie, metody rozpoznawania manipulacji, zagrożenia pracy w stresie oraz w warunkach wyczerpania.
  8. Efektywna komunikacja.
  9. Praca w środowisku transkulturowym.
  10. Metody szkolenia, wspierania i rozwijania ludzkich umiejętności i predyspozycji.

Szkolenie HELM prowadzone jest w formie wykładów oraz serii ćwiczeń praktycznych; indywidualnych i grupowych - nakierowanych na kształtowanie poprawnych relacji międzyludzkich w środowisku jakim jest statek. Warsztatowa forma zajęć pozwoli uczestnikom na poznanie własnych barier oraz postaw limitujących efektywność w relacjach zespołowych.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla oficerów działu pokładowego (A-II/1; A-II/2; A-II/3) maszynowego 
(A-III/1; A-III/2; A-III/3) oraz elektoautomatyków (A-III/6)