Termin w jakim kurs się odbywa

wg zapotrzebowania 
(1 dzień)

Cena brutto kursu (oferta podstawowa): 1200 PLN/os.
Liczba uczestników  2-4 osoby


Szkolenie prowadzine na symulatorze manewrowym Akademii Morskiej w Szczecinie przez instuktorów posiadającyh niezbęzne uprawnienia, praktykę w tej dziedzienie jak również praktykę  w pilotażu morskim.
Na życzenie isteniej możliowść dostosowania programu zajęć do oczekiwań uczestników - wycena indywidulana.