Termin w jakim kurs się odbywa

wg zapotrzebowania


     
Cena brutto kursu
4.500,00*Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa przeszkolenia w zakresie obsługi siłowni o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy powinna ukończyć szkolenie oraz odbyć 3-miesięczną praktykę pływania na statku posiadającym siłownię tego typu, co najmniej na stanowisku oficera mechanika wachtowego.


*Cena szkolenia przy grupie min. 2-osób, Przy większej grupie uczestników jest możliwość negocjacji ceny

 

Czytaj więcej...