Termin w jakim kurs się odbywa

w przygotowaniu
04-14.11.2020


     
Cena brutto kursu
4.500,00*Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa przeszkolenia w zakresie obsługi siłowni o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy powinna ukończyć szkolenie oraz odbyć 3-miesięczną praktykę pływania na statku posiadającym siłownię tego typu, co najmniej na stanowisku oficera mechanika wachtowego.


*Cena szkolenia przy grupie min. 2-osób, Przy większej grupie uczestników jest możliwość negocjacji ceny

 


 

Ramowy program przeszkolenia – Obsługa siłowni o napędzie innym niz tłokowy silnik spalinowy
L.p. Treść przeszkolenia Wykłady Ć L Symulator
1 EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH TURBIN PAROWYCH  20      
2 EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH TURBIN GAZOWYCH 10      
3 EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH SIŁOWNI TURBOPAROWYCH 10      5
4 KOTŁY OKRETOWE 10     5