Termin w jakim kurs się odbywa

wg zapotrzebowania

Najbliższe egzaminy wg harmonogramu UKE
Cena brutto kursu
500,00 PLN

 


Temat zajęć Wykłady (godz.) Laboratoria (godz.)
1. Koncepcja systemu GMDSS. 2 -
2. Techniczne wyposażenie statków w GMDSS. 2 -
3. System cyfrowego selektywnego wywołania DSC. 2 -
4. System COSPAS-SARSAT. 2 -
5. Dokumenty wymagane w GMDSS. 1 -
6. Regulaminy radiokomunikacyjne i zasady korespondencji w GMDSS. 10 -
7. Obsługa nowoczesnych urządzeń nadawczo-odbiorczych VHF stacjonarnych i przenośnych. - 4
8. Ćwiczenia z procedur bezpieczeństwa z użyciem DSC. - 4
9. Obsługa nowoczesnych urządzeń nadawczo-odbiorczych DSC. - 4
10. Obsługa odbiornika NAVTEX, radiopławy EPIRB, transpondera SART, systemu EGC. - 2