Termin w jakim kurs się odbywa

wg zapotrzebowania

Najbliższe egzaminy wg harmonogramu UKE
Cena brutto kursu
870,00 PLN

 

Temat zajęć Wykłady (godz.) Laboratoria (godz.)
1. Koncepcja systemu GMDSS. 2 -
2. Techniczne wyposażenie statków w GMDSS. 2 -
3. System cyfrowego selektywnego wywołania DSC. 2 -
4. System satelitarny INMARSAT- C oraz system COSPAS-SARSAT. 3 -
5. Dokumenty wymagane w GMDSS. Regulaminy radiokomunikacyjne i zasady korespondecji w GMDSS. 13 -
6. Obsługa nowoczesnych urządzeń nadawczo-odbiorczych VHF z DSC. - 4
7. Obsługa nowoczesnych urządzeń nadawczo-odbiorczych MF/HF z DSC. - 4
8. Obsługa terminalu systemu satelitarnego INMARSAT STANDARD C. - 4
9. Kompleksowa obsługa radiostacji kompaktowej. - 4
10. Obsługa odbiornika NAVTEX, radiopławy EPIRB, transpondera SART, systemu EGC. - 4