Termin w jakim kurs się odbywa: 11-12.07.2017  
Najbliższe egzaminy:

WSTĘPNIE: 13.07.2017 
AM w Szczecinie

Cena brutto kursu  350,00 zł

Szkolenie może zostać odwołane w przypadku niewystarczajacej liczby chętnych.
Osoby przystępujące do egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej winny złożyć wniosek i dopełnić formalności z dwutygodniowym wyprzedzniem.
Informacje ws. egzaminów udzielane są pod numerem telefonu: 91-421-5336 (UKE Szczecin)


Czytaj więcej...