Termin w jakim kurs się odbywa

Course schedule
wg zapotrzebowania
(5 dni)

on demand
(5 days)

Cena brutto
Price
4000 PLN/os.

Szkolenie "Vetting Inspection For Oil Tankers, Combination Carriers, Shuttle Tankers Chemical Tankers And Gas Carriers" przeznaczone jest dla oficerów, a także dla pracowników lądowych (przedstawicieli służb technicznych armatorów czy terminali) zaangażowanych w proces oceny jakiej podlega statek w czasie wstępnej selekcji pod kątem czarteru.

Zagadnienie "Vetting-u"  ulega ciągłemu rozwojowi, początkowo miało to miejsce wyłącznie na statkach przewożących ropę naftową; aktualnie ocenie podlegają także jednostki przewożące gaz, chemikalia a także ładunki masowe.
Ocena inspekcyjna na statkach służy kompleksowej ocenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w celu potwierdzenia spełnienia przez statek i załogę minimalnych  wymagań i kryteriów bezpieczeństwa przewozu w transporcie morskim.
Szkolenie oparte jest na procedurach i standardach SIRE (Ship Inspection Report Programme),  które zostały wprowadzone w życie w roku 1993 przez OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) w celu przeprowadzenia zunifikowanej oceny bezpieczeństwa statku w czasie przewozu ładunków.

Szkolenie prowadzone w języku angielskim.
The training course 'Vetting Inspection For Oil Tankers, Combination Carriers, Shuttle Tankers Chemical Tankers And Gas Carriers' is intended for marine officers as well as for shore-based personnel (representatives of shipowners' technical services or terminals) involved in the ship's assessment process during the pre-selection for charter purposes.

Vetting inspections is a constantly developing issue, initially only on vessels carrying crude oil, and is now also being assessed for gas, chemicals and bulk cargo.
The purpose of the inspection assessment on board ships is to comprehensively assess the safety management system in order to confirm that the ship and its crew comply with the minimum requirements and criteria for safe carriage in maritime transport.
The training course is based on the SIRE (Ship Inspection Report Programme) procedures and standards which were implemented in 1993 by OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) to carry out  unified safety assessment tool for a cargo ships.

Training conducted in English.

Zapisy/Registration:
Marta Rojewska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 91 4809 717