Termin w jakim kurs się odbywa
marzec-kwiecień 2021
Cena brutto kursu
1.300,00 PLN

 


Ramowy program przeszkolenia – APRA na poziome zarządzania
L.p. Treść przeszkolenia Wykłady Ćwiczenia Laborat. Symulator
1. Wymagania techniczno-eksploatacyjne IMO dot. urządzeń radarowych 30 2 8 30
2. Podstawowe zjawiska i problemy radiolokacji
3. Budowa i eksploatacja morskiego radaru nawigacyjnego
4. Interpretacja zobrazowania radarowego
5. Błędy i dokładność pomiarów radarowych
6. Diagnostyka sprawności radaru i wstępna lokalizacja uszkodzeń
7. Obróbka cyfrowa ech i jej wpływ na zobrazowanie radarowe
8. Urządzenia współpracujące  z radarem nawigacyjnym
9. Nakresy radarowe
10. Wykorzystanie urządzeń radarowych do określenia i kontroli pozycji statku
11. Pomoce nakresowe EPA i ATA – zasada działania i możliwości wykorzystania
12. Zasada działania, podstawowe funkcje, obsługa ARPA
13. Interpretacja informacji uzyskiwanej w APRA
14. Testowanie, błędy i ograniczenia urządzeń APRA
15. Współpraca ECDIS-AIS-ARPA
16. Wykorzystanie urządzeń radarowych z zastosowaniem przepisów MPDM
  Razem: 30 2 8 30