Termin w jakim kurs się odbywa

grudzień 2020

Cena brutto kursu 1.100,00 PLN

Ramowy program przeszkolenia – APRA na poziome zarządzania
L.p. Treść przeszkolenia Wykłady Ćwiczenia Laborat. Symulator
1. Zapoznanie się z mostkiem nawigacyjnym, obsługa ARPA i urządzeń nawigacyjnych symulatora 1     2
2. Nakresy radarowe 2 2   4
3. Użycie ARPA i urządzeń nawigacyjnych w celu prowadzenia bezpiecznej nawigacji i unikania kolizji 5     16
4. Planowanie i koordynacja akcji SAR 2     6
  Razem: 10 2   28