ul. Jana Kazimierza 14
71-620 Szczecin
Tel: (91) 422 58 88

http://cityhostel.com.pl/