UWAGA: NOWY RACHUNEK  BANKOWY DO WPŁAT ZA SZKOLENIA:

Odbiorca: Akademia Morska w Szczecinie
Adres: ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Bank: Pekao SA
Numer rachunku: 84 1240 3927 1111 0011 0562 8139

Dla przelewów międzynarodowych:
IBAN: PL 84 1240 3927 1111 0011 0562 8139
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
(z uwagi na czas realizacji przelewów zagranicznych /2-3 dni robocze/ - prosimy o odpowiednio wczesne planowanie zleceń)

Faktury VAT wystawiane są na prośbę płatnika.

Opłaty winny zostać wniesione przed datą rozpoczęcia szkolenia. W tytule przelewu należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko uczestnika i rodzaj szkolenia. Wpłat można także dokonywać gotówką w kasie szkoły (pn-pt)  w godz. 10-14. 

Po dokonanej płatności prosimy o mailowe lub osobiste dostarczanie potwierdzeń.
Informujemy jednocześnie, iż najważniejsze zasady związane m.in. z zapisami, uczestnictwem czy warunkami rezygnacji ze szkolenia  opisane są w  poniższych dokumencie:
"Ogólne  warunki szkoleń organizowanych przez Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich"

Warunki i wymogi realizacji zajęć w okresie zagrożenia epidemicznego opisane są w dokumentach:
- "Procedura BHP dotycząca obostrzeń i przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 obowiązująca na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie"

- "Oświadczenia kursanta i zgoda na przystąpienie do zajęć"

W przypadku zajęć zdalnych zastosowanie ma także poniższy regulamin:
- "Regulamin zajęć zdalnych w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich AMS"

- Rabaty dla klientów indywidualnych od 01.09.2021

- Skierowanie na szkolenie - dla osób kierowanych przez pracodawców: PDF   WORD