Kurs przygotowujący do egazaminu na patent Kapitana Żeglugi Śródlądowej A i B

Termin w jakim kurs się odbywa:

19-20.06.2017

13-14.11.2017 

Najbliższe egzaminy: CKE UŻŚ Szczecin

21-22 czerwca 2017

15-16 listopada 2017

Cena brutto kursu 650 PLN
Czas trwania:  2 dni 

Egzaminy kwalifikacyjne w żegludze śródlądowej prowadzone są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE ŻŚ), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej -  treść dostępna  tutaj.
Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu, nie później niż 2 tygodnie przed terminem egzaminu powinna złożyć do Sekretariatu Komisji stosowny wniosek. Szczegółowe informacje dot. procedur egzaminacyjnych i wymogów ubiegania się o świadectwo/patetnt dostępne sa także w Urządzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ŻŚ.

Czytaj więcej...