Termin w jakim kurs się odbywa
19-22.10.2021
     
Najbliższe egzaminy 04 listopad 2021
Cena brutto kursu
1390,00 PLN


Zapisy:
Marta Rojewska
tel. 91 4809 717

Opłatę za uczestnictwo w kursie, w wysokości 1390 zł, należy uiścić przed rozpoczęciem szkolenia. 
Dowody wpłaty proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego na świadectwo operatora radarowego żeglugi śródlądowej konieczne jest posiadanie świadectwa radiooperatora.

Egzaminy kwalifikacyjne w żegludze śródlądowej prowadzone są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE ŻŚ), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych
i składu załóg statków żeglugi śródlądowej - treść dostępna tutaj

Szczegółowe informacje dot. procedur egzaminacyjnych i wymogów ubiegania się o świadectwa/patenty dostępne sa także w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ŻŚ.


 

 

                   RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Wykłady (godz.) Laboratoria (godz.)
Ogólny opis radaru i schemat blokowy 2 -
Włączanie i regulacja radaru (podstawowa i dodatkowa) 1 4
Ekran jako mapa radarowa 1 4
Zniekształcenia ech i zakłócenia 2 2
Ograniczenia radaru - parametry eksploatacyjne 2 -
Instalacja radaru na statku, sektory cienia, kreska kursowa, BHiP 1 2
Nawigacja na akwenach otwartych 1 1
Nawigacja pilotażowa (rzeki, kanały, identyfikacja linii brzegowej, przeszkody stałe) 2 1
Zapobieganie zderzeniom: ustalanie ryzyka zderzenia, manewr zapobiegający, obiekty na kursach równoległych 2 4
Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach morskich, MPDM, sygnały mgłowe 2 -
Żegluga "na radar" - 4


WYMAGANIA EGZAMINACYJNE 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania świadectwa obserwatora radarowego w żegludze śródlądowej.

A. Wymagana wiedza
I.   Zasada pracy radaru, budowa i obsługa.
1. Zasada działania radaru, właściwości fal elektromagnetycznych, ogólny opis radaru i schemat blokowy.
2. Włączanie i regulacja radaru (podstawowa i dodatkowa).
3. Ekran jako mapa radarowa (zakres, znaczniki pomiarowe, orientacja obrazu).
4. Zniekształcenia ech – interpretacja obrazu, zakłócenia.
5. Ograniczenia radaru – parametry eksploatacyjne.
6. Instalacja radaru – bhp.

B. Wymagana wiedza i umiejętności praktyczne
1. Płyty czołowe, włączanie i podstawowa regulacja.
2. Regulacja radaru (podstawowa i dodatkowa – ZRW, rozróżnialnik, długość impulsu).
3. Interpretacja obrazu, obraz jako mapa, echa na ekranie.
4. Znaczniki pomiarowe.
5. Zakłócenia i zniekształcenia.
6. Instalacja na statku, sektory cienia, kreska kursowa, bhp.

II. Nawigacja radarowa i przepisy
A. Wymagana wiedza 
1. Nawigacja na akwenach otwartych.
2. Nawigacja pilotażowa (rzeki, kanały, identyfikacja linii brzegowej, przeszkody stałe).
3. Zapobieganie zderzeniom (ustalanie ryzyka zderzenia, manewr zapobiegający, obiekty na kursach równoległych).
4. Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych dotyczące żeglugi za pomocą radaru, MPDM, sygnały mgłowe.

B. Wymagana wiedza i umiejętności praktyczne 
1. Identyfikacja linii brzegowej.
2. Określanie pozycji na akwenach otwartych, rzekach i kanałach.
3. Ustalanie ryzyka zderzenia, manewr zapobiegający.
4. Obiekty na kursach równoległych, określanie parametrów ruchu.
5. Żegluga „na radar”.